Intergroup Board Members

  • Peggy B. OA Nova Intergroup Chair

  • Open OA Nova Intergroup Vice Chair

  • Rhodessa B. OA NoVA Intergroup Treasurer

  • John K. OA Nova Secretary