Intergroup Board Members

  • Jess W. OA Nova Intergroup Chair

  • Mary Frances S. OA Nova Intergroup Vice Chair

  • Annmarie T. OA NoVA Intergroup Treasurer

  • Vacant OA Nova Secretary